fbpx

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 . SATICI:

Ünvanı : DOĞACA NATUREL Doğal Ürünler

Adresi : Zübeyde Hanım Mahallesi 7448/7 Sokak No:2/7 Karşıyaka / İZMİR – TÜRKİYE

Telefon : 0850 220 10 13

E-posta : info@dogacanaturel.com

Mersis No :

1.2.ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :

MADDE 2 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI ‘ya ait www.dogacanaturel.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı internet sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması  Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

3.1- Ürünler:

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Aroması/Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli, yapılan indirimler ve kargo ücreti www.dogacanaturel.com internet sitesinde belirtildiği gibidir.

3.2-Ödeme Şekli ve Planı:

3.2.1.   Ödemeler, sanal Pos uygulaması üzerinden kredi kartı ile peşin veya taksitli olarak, Havale/EFT yoluyla, kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme şeklinde yapılabilir.

3.2.2.   ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

3.2.3.   ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.4.   ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade edilecektir ve iade prosedürü aşağıda şekilde gerçekleşecektir:

ALICI ürünü kaç taksitle aldıysa, bankası da tüketiciye bedelin geri ödemesini aynı şekilde o sayıda taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

3.2.5 Siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili ödeme tüm masraflarla birlikte ALICI’ya yapılan ödeme kanalı aracılığı ile iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının gecikebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

3.2.6 Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) 14 gün içerisinde havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

3.3- Teslimat Şekli ve Adresi:

3.3.1.   Malın teslimatı; Mesafeli Satış Sözleşmesinin elektronik ortamda onaylanması ve satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI Ürünü, ALICI tarafından Ürünün sipariş edilmesinden itibaren taahhüt edilen kargoya teslim ve kargo firmasının teslim süresi içinde teslim eder. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

3.3.2.   Ürün teslimi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketlerinden biri aracılığı ile yapılır. Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Kargo bedeli olması halinde ürün bedeline ilave olarak sipariş toplam tutarına eklenir ve ALICI tarafından ödenir. Ödeme şekli olarak kapıdan ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ALICI yukarıda belirtilen tutardaki kapıdan tahsilat ücretini ödemekle yükümlüdür.

3.3.3. Ürün teslimi, ALICI’nın tercihine göre, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecek veya ALICI tarafından talep edilen kargo şubesinden teslim alınacaktır. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.dogacanaturel.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.3- ALICI, Sözleşme konusu Ürünü teslim almadan önce gerekli kontrolleri yapacak; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu ALICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Teslimden sonra ürünün özenle korunması ALICI’ya aittir.

4.4- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile iade edilmesi gerekir. ALICI’ya iade için herhangi bir kargo şirketi bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere SATICI, ALICI’dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. SATICI ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü ALICI’dan almakla yükümlüdür. İade hallerinde, ALICI Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde yer alan iade ile ilgili bölümü doldurarak imzalamalıdır. Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişlere ait iadeler ancak ilgili kurumun İade Faturası kesmesi halinde kabul edilecektir. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN İFASI

SATICI, işbu Sözleşme tahtındaki edimlerini Madde 3 uyarınca yerine getirir. Ancak sipariş konusu mal veya hizmetin ALICI’ya teslim edilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle (yangın, deprem, sel baskını gibi doğa olayları da dahil olmak üzere mücbir sebep sayılabilecek diğer hallerde) SATICI’nın sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde SATICI bu durumu 3 gün içerisinde ALICI’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, ALICI’nın sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri en geç 14 gün içerisinde ALICI’ya geri iade etmeyi taahhüt eder.

MADDE 8 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu her türlü elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtlarının, Taraflar açısından bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK

10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

SATICI

Ünvanı : DOĞACA NATUREL Doğal Ürünler

Adresi : Zübeyde Hanım Mahallesi 7448/7 Sokak No:2/7 Karşıyaka / İZMİR – TÜRKİYE

Telefon : 0850 220 10 13

E-posta : info@dogacanaturel.com

Mersis No :

ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :

    Sepetim
    Konuşmayı Başlat
    Merhaba!
    Nasıl yardımcı olabilirim?